Oferta

Projekty, nadzory budowlane i doradztwo techniczne

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia budowy obiektu o różnym przeznaczeniu. Opiekę techniczną roztaczamy zarówno nad budynkami prywatnymi takimi jak domki jednorodzinne, czy domy wielorodzinne, jak również przemysłowymi związanymi z działalnością w różnych branżach.

Zakres naszych usług to:

 • projekty ogólnobudowlane, jednorodzinne i przemysłowe;
 • pozwolenia na budowę z pełnym zakresem formalności;
 • nadzory budowlane, budownictwo jednorodzinne i przemysłowe;
 • kosztorysowanie;
 • świadectwa energetyczne;
 • okresowe kontrole obiektów budowlanych ( przeglądy budowlane);
 • inne opracowania:
  -  zmiany sposobu użytkowania
  -  inwentaryzacje budowlane

Projekty

Zajmujemy się opracowywaniem kompletnych projektów indywidualnych zarówno dla budownictwa mieszkaniowego, jak i przemysłowego. Nasze opracowania zawierają projekt zagospodarowania działki, włącznie z przyłączami, jeśli jest taka konieczność, projekt architektoniczny budowlany i dodatkowe uzgodnienia.

Nadzory budowlane

Mamy stosowne uprawnienia wymagane w przypadku pełnienia funkcji kierownika budowy bądź inspektora nadzoru. Czuwamy nad prawidłowym przebiegiem budowy, opierając się na aktualnych przepisach prawa budowlanego. Sprawujemy nadzór budowlany, koordynujemy budowę, prowadzimy dokumentację techniczną. Czuwamy nad bezpieczeństwem w trakcie budowy i pilnujemy przestrzegania zasad BHP przez innych uczestników przedsięwzięcia. W imieniu klienta kontaktujemy się z instytucjami państwowymi w zakresie realizacji inwestycji. Ponadto sprawujemy kontrolę jakości wykonanych prac przez firmy wykonawcze oraz rodzaj wykorzystywanych materiałów. Zabezpieczamy interesy inwestora związane z budową.

Sporządzamy kosztorysy

Niemal na każdym etapie inwestycji, niezbędne jest sporządzenie kosztorysu. Kosztorys sporządza się w celu uzyskania informacji o planowanych kosztach inwestycji. Obowiązek ten ciąży na inwestorze. W imieniu inwestora sporządzamy kosztorysy:

 • inwestorskie,
 • powykonawcze,
 • ofertowe.

Ponadto sporządzamy inwentaryzacje budowlane.

W realizacji naszych zleceń gwarantujemy pełen profesjonalizm, duże zaangażowanie, a przede wszystkim atrakcyjne ceny.